Ôn tập Luật Hiến Pháp (6)

Bài tập nhận định Luật Hiến Pháp

1 – Thụy sĩ là quốc gia điển hình cho chính thể đại nghị ở châu Âu lục địa.
2 – Bộ tư pháp là cơ quan quản lý hệ thống tòa án ở Vương quốc Anh và Bộ trưởng tư pháp là Tổng công tố của nước Anh.
3 – Quyền khởi kiện và thủ tục giám sát Hiến pháp của Hội đồng Bảo hiến Cộng hòa Pháp giống với Tòa án Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức.
4 – Phương pháp bảo hiến của Hệ thống Tòa án Hợp chúng quốc Hoa Kỳ giống với Hội đồng Bảo hiến Cộng hòa Pháp.
5 – Trong chính thể đại nghị, trách nhiệm của Chính phủ trước Nghị viện là trách nhiệm pháp lý.
6 – Xét về tương quan lực lượng giữa hai viện trong cơ cấu tổ chức của Nghị viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thì Thượng viện yếu thế hơn so với Hạ viện.
7 – Để thực hành quyền công tố, Vương quốc Anh thành lập hệ thống công tố trực thuộc Chính phủ và Bộ trưởng Bộ tư pháp là Tổng công tố của Vương quốc Anh.
8 – Trong chính thể đại nghị, trách nhiệm của Chính phủ trước Nghị viện là trách nhiệm pháp lý.
9 – Theo Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993, Tổng thống Liên bang có thể sử dụng quyền giải tán Đuma quốc gia trong mọi trường hợp.
10 – Tòa tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của Vương quốc Anh.
11 – Theo Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993, Tổng thống Liên bang có thể sử dụng quyền giải tán Đuma quốc gia trong mọi trường hợp.
12 – Xét về tương quan lực lượng giữa hai viện trong cơ cấu tổ chức của Nghị viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thì thượng viện yếu thế hơn so với hạ viện.
13 – Phương pháp bảo hiến của hệ thống Tòa án Hợp chúng quốc Hoa Kỳ giống với Hội đồng Bảo hiến Cộng hòa Pháp.
14 – Thụy sĩ là quốc gia điển hình cho chính thể đại nghị ở châu Âu lục địa.
15 – Xét về tương quan lực lượng giữa hai viện trong cơ cấu tổ chức của Nghị viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thì Thượng viện yếu thế hơn so với Hạ viện.
16 – Xét về tương quan lực lượng giữa hai viện trong cơ cấu tổ chức của Nghị viện Hợp chúng Quốc Hoa kỳ thì Thượng viện yếu thế hơn so với Hạ viện.
17 – Trong chính thể cộng hòa hỗn hợp, Nghị viện có quyền bất tín nhiệm tất cả các thành viên của Chính phủ.
18 – Phương pháp bảo hiến của Hệ thống Tòa án Hợp chúng quốc Hoa Kỳ giống với Hội đồng bảo hiến Cộng hòa Pháp.
19 – Thụy Sĩ là quốc gia điển hình cho chính thể đại nghị ở Châu Âu lục địa.

About Đinh Tuấn huy 294 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*