Ba nguyên tắc khi bồi thường về đất

Câu hỏi: Tôi vừa nhận quyết định của UBND cấp tỉnh về thu hồi một phần đất của tôi để làm đường giao thông. Vậy, xin hỏi, người bị thu hồi đất sẽ được bồi thường ra sao? Cho tôi hỏi nguyên tắc khi bồi thường về đất của cơ quan nhà nước?

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến luật kiến nghiệp. Sau đây chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ theo Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định ba nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, như sau:

  1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường;
  2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với; loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất;
  3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ; khách quan, công bằng, công khai kịp thời và đúng quy định pháp luật

>> Trên đây là bài viết “Ba nguyên tắc khi bồi thường về đất.”

>> Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

  1.  
About Đinh Tuấn huy 291 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*