Đất đã đưa vô tập đoàn có đòi lại được không

Câu hỏi

Trước đây, tôi có đưa đất vô tập đoàn sản xuất. Sau khi tập đoàn giải thể, đất đó giao cho người khác sử dụng. Năm 2012 tôi đã tiến hành khiếu kiện đòi lại đất. Xin hỏi, đất đã đưa vô tập đoàn có đòi lại được không?

Trả lời:

Theo nghị định 02/2004/NQ-HĐTP ngày  10/08/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đối với những diện tích đất đã được đưa vào tập đoàn sản xuất mà sau đó tập đoàn sản xuất bị giải thể, chủ cũ hoặc người thừa kế của người đó có quyền đòi lại quyền sử dụng đất hoặc giá trị quyền sử dụng đất khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

  1. Đất không bị Nhà nuocs quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước VNDCCH, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước CHXH chủ nghĩa VN;
  2. Chủ củ có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003;
  3. Người đang sử dụng đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 1987, Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003 và cũng không có  một  trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 vì lý do nười đó sử dụng đất là ở nhờ, thuê, lấn chiếm đất hoặc bằng các giao dịch dân sự khác trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, Chủ cũ hoặc người thừa kế của người đó không có quyền đòi lại quyền sử dụng đất nếu đất đó đã được giao cho người khác sử dụng và họ đã được UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 1987, Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003 hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, trừ trường hợp có căn cứ chứng minh người đang sử dụng đất đã có hành vi gian dối, lừa đảo.v.v. để được giao quyền sử dụng đất.
Trên đây là bài viết Đất đã đưa vô tập đoàn có đòi lại được không
Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 313 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*