Nguyên tắc bất hồi tố của Luật Hình sự

Nguyên tắc bất hồi tố là nguyên tắc Bộ luật Hình sự chỉ được áp dụng đối với hành vi phạm tội được thực hiện trong khoảng thời gian Bộ luật ấy đã phát sinh hiệu lực đến trước khi nó mất hiệu lực. Đối với những hành vi phạm tội được thực hiện trước  khi BLHS có hiệu lực thi hành hoặc sau khi BLHS hết hiệu lức sẽ không được áp dụng.
Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, khi BLHS mới có quy định mới có lợi hơn cho người phạm tội, BLHS cho phép áp dụng quy định này đối với hành vi phạm tội đã được thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành. Điều này thể hiện tính nhân đạo đối với người phạm tội, ngoài ra mức độ nguy hiểm của hành vi đó đã không còn hoặc giảm nhẹ thì việc tiếp tục áp dụng mức hình phạt cũ không còn cần thiết.
Trên đây là bài viết Nguyên tắc bất hồi tố của Luật Hình sự 
Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 313 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*